Mobilní hlediště


Hlediště, mobilní hlediště, pronájem hlediště

Mobilní hledištěhlediště, mobilní hlediště, pronájem hlediště


MOBILNÍ HLEDIŠTĚ, volitená elevace

Hlediště se může doplnit židlemi, lavicemi, nebo je možné při elevaci 40 cm sedět přímo na stupních

Mobilní podium, Podia
tribuny
mobilní taneční parket
zastřešená pódia
pódiové konstrukce
Zvýhodněná cena za celek- Podium, světla, zvuk
Výrazně snížená cena při odběru kompletních služeb - Dodávka celé techniky a služeb


Zpět na úvod